Home » Công nghệ » Người dùng nên làm thế nào để dùng được dịch vụ iCloud sao cho chất lượng nhất

Người dùng nên làm thế nào để dùng được dịch vụ iCloud sao cho chất lượng nhất

Người dùng nên làm thế nào để dùng dịch vụ iCloud sao cho chất lượng nhất

iCloud là gì?
iCloud là gói dịch vụ đám mây free, chuyển động trên các ứng dụng của iPhone, iPad, iPod Touch, computer Mac hay computer Windows với nhiệm vụ lưu giữ tự động và không dây các thông tin lên iCloud hoặc tải xuống tất cả trang thiết bị của người dùng. Khi có bất cứ cải tiến nào trên một trong các trang thiết bị của họ, mọi trang bị còn lại sẽ được nâng cấp gần như lập tức.

Người dùng nên làm thế nào để dùng được dịch vụ iCloud sao cho chất lượng nhất
Người dùng nên làm thế nào để dùng được dịch vụ iCloud sao cho chất lượng nhất

iCloud chạy trên tất cả các trang bị iOS và Mac?
Để sử dụng iCloud, người sử dụng cần sử dụng iOS 5 chạy ở iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch các dòng thứ 4 và thứ 3, iPad trước mắt và iPad 2. Trên Mac, người dùng cần chạy Lion và iTunes 10.3 hoặc bản mới hơn. với khách hàng máy tính xách tay, người tiêu dùng cần dùng Windows Vista hoặc Windows 7.
Chuyển tài khoản MobileMe thành account iCloud?
người tiêu dùng có khả năng chuyển tài khoản MobileMe thành account iCloud khi mặt hàng mới được bán ra. Trong tư liệu chuyển đổi MobileMe của Apple có nói “ khi iCloud chuyển động vào mùa thu này, chúng tôi sẽ cung cấp thêm số liệu và hướng dẫn thực hiện”.

Người dùng nên làm thế nào để dùng được dịch vụ iCloud sao cho chất lượng nhất
Người dùng nên làm thế nào để dùng được dịch vụ iCloud sao cho chất lượng nhất

Không bao giờ phải cắm iPhone, iPad vào PC nữa
Sao lưu iPhone, iPad là tính năng được việc nhất trong iCloud. bất kỳ khi nào trang bị tương tác Wi-Fi, nó sẽ tự động sao lưu các tùy chỉnh, ứng dụng, nhạc, ảnh… vào tài khoản iCloud. Nếu muốn khôi phục lại thông tin, chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Apple ID và mọi thứ đều được tải về từ iCloud. Trước đây, khi không có iCloud, bạn chỉ làm được việc này khi cắm iPhone, iPad vào máy tính. Để sử dụng thuận lợi này, chỉ cần bật iCloud Backup ở trong mục tùy chỉnh iCloud. Thông tin coi ở: mở khoá iCloud iPhone 6 tại đâu