Home » Công nghệ » Ba Giải Pháp Hành Thiền Chủ Yếu

Ba Giải Pháp Hành Thiền Chủ Yếu

Khi Tập Thiền nên để ý đến với các quy tắc như thế nào.

– Tuyệt đối không nên trong đợi luyện thiền sẽ được kết quả như thế nào, và không được chú ý quanh bản thân đã và đang xảy ra thứ gì, cần làm cho suy nghĩ sẽ luôn không lo âu.Toàn bộ cái gì Thiền Định muốn hiển lộ cho mọi người thì Thiền sẽ chỉ dạy đến các bạn
– Học thiền sẽ không có yếu tốt chạy theo với cũng không có cố sức bạo lực gì hết nên tất cả các bạn Đừng nên và không nên stress.Hãy cứ để sức lực thiền tập của mọi người nhẹ nhàng cộng với đều đặn, hãy relax cùng với Thiền Định định nghĩa thiền là gì
– Không được quá nóng nãy khi Luyện Thiền mà tập 1 cách im dịu,thoải mái.Nếu có sự kiên nhẫn và có thời gian luyện để có thể học hỏi những điều có giá trị

– nên xem xét một cách khách quan tất cả sự việc dù bất cứ bất kỳ việc gì tiếp diễn với cá nhân bạn
– Các bạn cần phải thả lỏng cộng thêm thư giãn . Thêm tập phuong pháp bỏ đi hầu như số điều đang diền ra.
– Hãy chấp nhận cộng thêm chịu những kiến thức của chính mình, dù là kiến thức cá nhân bạn ghét.Không nên không chấp nhận với bản thân mình , xin đồng ý những gì bạn đã sở hữu
– Cái quan trọng nhất sẽ là cá nhân các bạn. Vì ở đời này không có bất cứ ai hoàn thiện
– Nếu mà cần khôn ngoan trên cuộc đời thì mọi người phải trải nghiệm nhiều ko thành công và ghập ghềnh
– Tuyệt đối đừng để mọi điều đè nặng trong lòng. Tất cả các bạn không cần thiết phải xử lý hết mọi chuyện. Sự nghĩ tùm lum sẽ không cức thoát tất cả các bạn ra khỏi hố sâu. Trong thiền, linh hồn sẽ thanh tịnh hóa 1 cách thản nhiên bởi vì việc tỉnh thức, vì việc quán tâm lặng lẽ .
– Đừng cho tư tưởng tất cả các bạn gắn vào sự tham vọng hay là ganh tị vì nó sẽ cấu thành hàng rào giữa người và người, cũng sẽ làm tất cả các bạn trở nên người bất thiện

Nguồn: kimtuthap.org/thien-dinh/phuong-phap-anapanasati.html