Price table

PRICE TABLE  - ALUMINIUM COMPOSITE

stt ĐỘ DÀY TẤM ĐỘ DÀY NHÔM GIÁ NIÊM YẾT
1 Hàng
trong nhà
2mm bạc, sữa 0,05mm 210.000-240.000
2 2mm xanh, đỏ, đen, cam… 0,07mm 220.000-240.000
3 2mm các màu vân gỗ 0,07mm 260.000-300.000
4 3mm bạc, sữa 0,05mm 250.000-290.000
5 3mm các màu vân gỗ 0,07mm 310.000-340.000
6 3mm các màu trơn 0,07mm 290.000-330.000
7 3mm các màu trơn 0,10mm 350.000-380.000
8 Hàng ngoài trời 3mm các màu trơn 0,21mm 620.000-650.000

 

Tấm Aluminium  Triều Chen (Tấm Ốp Nhôm)

Recent Posts