Factory

Address: 17 / 15C, Hamlet 5, Vinh Loc Binh District, Ho Chi Minh City.
Tel: 08.37654023 - 24.
Fax: (08) 37654025.
Phone: 0908611832.

Họ & Tên (*)

Địa chỉ Email (*)

Chủ đề

Nội dung

Ly Thuong Kiet Showroom

79 Ly Thuong Kiet - P8 - Tan Binh District - HCMC.
Tel: 08.62654113 - 62654114
Fax: 62654115
Mobile: 0908611832 - Mr Phuong.

235 Ly Thuong Kiet - P6 - Tan Binh District - HCMC
Tel: 08.38666515
Fax: 38640249.
Mobile: 0908611832 - Mr Phuong.

218 Hoang Van Thu Showroom

218 Hoang Van Thu Street - Ward 4 - Tan Binh District - HCMC.
Phone: 08.38449956
Fax: 08.38440871
Mobile: 0908611832 - Mr Phuong

Ha Noi Showroom

280-Street Village, Quang Thinh Ward, Dong Da District, TP.HN.
DT: 0462765626
Mobile: 0903227009 - Mr Binh

8 - Nguyen Khanh Toan, Dich Vong Ward, Cau Giay, Tp.HN.
DT: 0466723078
FAX: 0437676884
Mobile: 0903227009 - Mr Binh

Hai Phong showroom

45 Chu Van An, Ngo Quyen District, Hai Phong.
Tel: 0313846947
Fax: 0313823183
Mobile: 0912466256 - Mr Hoang